Γιατί οι άνθρωποι αντλούν μαύρες κουκίδες στα χέρια τους
Ζωη

Γιατί οι άνθρωποι αντλούν μαύρες κουκίδες στα χέρια τους