Αυτή η αργή λέξη δεν έχει καμία σχέση με τις αίγες
Ζωη

Αυτή η αργή λέξη δεν έχει καμία σχέση με τις αίγες