Γιατί δεν πρέπει ποτέ να ξεπλένετε τα προφυλακτικά από την τουαλέτα
Ζωη

Γιατί δεν πρέπει ποτέ να ξεπλένετε τα προφυλακτικά από την τουαλέτα