Το Twitter είχε μια μέρα στο γήπεδο με την αμφιλεγόμενη έξοδο του Ivan από το BiP
Ψυχαγωγία

Το Twitter είχε μια μέρα στο γήπεδο με την αμφιλεγόμενη έξοδο του Ivan από το BiP