Ο Ray θα μπορούσε να επιστρέψει στο «Arrow» νωρίτερα από ό, τι σκεφτόμαστε
Ψυχαγωγία

Ο Ray θα μπορούσε να επιστρέψει στο «Arrow» νωρίτερα από ό, τι σκεφτόμαστε