Είναι αυτό γιατί η φωτογραφία της άδειας οδήγησης είναι τόσο άσχημη;
Ζωη

Είναι αυτό γιατί η φωτογραφία της άδειας οδήγησης είναι τόσο άσχημη;