Είναι η διασκέδαση του εαυτού σας καλή ιδέα;
Ζωη

Είναι η διασκέδαση του εαυτού σας καλή ιδέα;