Είναι εντάξει να πίνετε τον εναπομένοντα καφέ;
Ζωη

Είναι εντάξει να πίνετε τον εναπομένοντα καφέ;