Εδώ γιατί οι άνθρωποι λένε ξαφνικά 'Ναι'
Ζωη

Εδώ γιατί οι άνθρωποι λένε ξαφνικά 'Ναι'