Το μέγεθος είναι πολύ σημαντικό;
Ζωη

Το μέγεθος είναι πολύ σημαντικό;