Κάνετε αυτό το λάθος όταν κατεβείτε;
Ζωη

Κάνετε αυτό το λάθος όταν κατεβείτε;